جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران

جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران
جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران

جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان، پس از سه دهه، دومین جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران با حضور دامداران صنعتی پیشرو در سطح ملی از تاریخ ۲۰ الی ۲۳ آذرماه سال‌جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران برگزارخواهد شد.

 

141
16 اردیبهشت 1403 - 0:00