روابط عمومی

گزارش عملکرد روابط عمومی و اطلاع رسانی سال۱۴۰۲ سَنَم تهران.
روابط عمومی

روابط عمومی، مدیریت هوشمندانه ارتباطات انسانی است.

گزارش عملکرد روابط عمومی و اطلاع رسانی سال۱۴۰۲ سَنَم تهران.

209
16 اردیبهشت 1403 - 0:00