تغییرات در فرایند ارجاع کار و اعطای صلاحیت های اعضا

تغییرات در فرایند ارجاع کار و اعطای صلاحیت های اعضا
تغییرات در فرایند ارجاع کار و اعطای صلاحیت های اعضا

اعمال برخی تغییرات در فرآیند ارجاع کار و اعطای صلاحیت های اعضای

به گزارش روابط عمومی سنم پایتخت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی، در راستای بکارگیری ظرفیت های استانی با هدف فراهم نمودن بستر و امکان ایفای نقش شوراهای استانی در انجام موثرتر وظایف، کاهش زمانبری صدور مجوزها، تسهیل در هدایت و راهبری متقاضیان به نحو مطلوب، از ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری برخی تغییرات در فرآیند ارجاع کار و اعطای صلاحیت های اعضای در سامانه سانکا اعمال می شود.
بر اساس این ابلاغیه، تغییرات مورد نظر به شرح ذیل می باشد:

228
10 اردیبهشت 1403 - 0:00