بازید مشترک و نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی و عرضه نهاده ها

بازید مشترک و نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی و عرضه نهاده ها در شهرستان رباط کریم انجام شد
بازید مشترک و نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی و عرضه نهاده ها


به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، در راستای با نظارت مستمر و جلوگیری از توزیع سموم و نهاده های غیر مجاز بازید و نظارت مشترک این واحد ها با حضور معاونت تولیدات گیاهی، اداره ترویج جهاد کشاورزی، مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف و کانون بسیج مهندسین در شهرستان رباط کریم انجام گردید.

در این بازدید و نظارت مشترک، عرضه سموم غیر مجاز، اعتبار پروانه ها، ثبت اطلاعات فروش در سامانه و حضور مسئولین فنی در واحد های داروخانه گیاه پزشکی بررسی شد.

320
8 اردیبهشت 1403 - 0:00