نخستین جلسه شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳

نخستین جلسه شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال جدید با حضور جناب آقای افشین سهراب خان، رییس بازرسی منطقه یک کشور و بازرس کل استان تهران و اعضای شورای استانی در محل سازمان برگزار گردید.
نخستین جلسه شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳

نخستین جلسه شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال جدید با حضور جناب آقای افشین سهراب خان، رییس بازرسی منطقه یک کشور و بازرس کل استان تهران و اعضای شورای استانی در محل سازمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان، این جلسه در راستای نقش و رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" برگزار که اعضای شورا به بانک دانشی اعضا سازمان، تسهیل در صدور مجوزها، پیشنهاد اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل ها، نظارت بر تغییر کاربری اراضی اشاره و در ادامه رییس بازرسی منطقه یک کشور ضمن تشریح و حمایت همه جانبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی بعنوان یک سازمان مردم نهاد و تخصصی صیانت از مدیران آن در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری برای ارائه خدمات شایسته به بهره برداران و ایفای نقش مطلوب تاکید و پیشگیری از هدر رفت سرمایه های مردمی، حضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پایتخت در همه کارگروه ها و جلسات تصمیم گیری پایتخت، حمایت از تولید قانون محور را از وظایف و اختیارات آن سازمان دانسته که باید انجام شود.

 

362
27 فروردین 1403 - 0:00