با انحصار، رانت و فساد به شدت برخورد می‌شود

وزیر جهادکشاورزی در نشست شورای معاونین و مدیران:
با انحصار، رانت و فساد به شدت برخورد می‌شود

با انحصار، رانت و فساد به شدت برخورد می‌شود؛ در صورت اثبات، مسئول در هر سطحی عزل خواهد شد.

هیچ محدودیتی پیش پای سرمایه‌گذار ایجاد نشود.

سازمان‌ جهادکشاورزی استان‌ها امور مربوط به سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.

برخورد نامناسب با ارباب رجوع در دولت مردمی جایگاهی ندارد و مرتکبین بازخواست می‌شوند.

راهبرد وزارت جهادکشاورزی در تامین کالا، واردات از مبادی نزدیک است؛ هزینه کمتر و صرفه اقتصادی از مزایای این روش است.

تفاهمات بین‌المللی هر چه سریعتر به توافق و پروتکل اجرایی منتهی شود.

167
25 آذر 1402 - 0:00