«اصول طراحی محوطه و فضای سبز ( معماری محوطه و چیدمان گیاهی)»

1402-06-18
«اصول طراحی محوطه و فضای سبز ( معماری محوطه و چیدمان گیاهی)»

مدت دوره:۱۴۰ ساعت
با شرایط ویژه در پرداخت هزینه دوره

 برای ثبت نام به کارتابل عضویت سامانه sanka.agrieng.org مراجعه و روی گزینه وورد به سامانه آموزش کلیک نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های  ۲۱۸۸۵۳۵۵۸۰-۰۲۱۸۸۵۲۹۲۷۸ واحد آموزش(خانم صفاریان و خانم اسماعیلی) تماس حاصل نمایید.

 زمان برگزاری دوره: نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۲

30
18 شهریور 1402 - 0:00