برگزاری دوره تلقیح مصنوعی دام سنگین

1402-06-11
برگزاری دوره تلقیح مصنوعی دام سنگین

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان، دوره آموزشی تلقیح مصنوعی دام سنگین با حضور  ۱۲ فراگیر با تدریس مدرسین محمدرضا محبی، محمدتاجیک، ابراهیم مهدوی در محل دانشگاه پردیس ابوریحان طی دو روز برگزار گردید.

شایان ذکر است؛ در این دوره برای فراگیران در خصوص فیزیولوژی دام، تئوری تلقیح مصنوعی و کاتالوگ خوانی مطالبی عنوان شد.

38
11 شهریور 1402 - 0:00