لزوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

طی مکاتبه ای از سوی سازمان مرکزی به استان ها ارسال شد:
لزوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، در راستای اعطای صلاحیت و ارجاع کار هوشمند سازمان مرکزی طی مکاتبه ای از استان ها خواستار لزوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با ارجاع کار اتوماتیک شد.

در بخشی از این مکاتبه که توسط معاون آموزشی و فنی شده، آمده است: الزام گذراندن دوره های آموزشی تخصصی، بخشی از فرآیند هوشمند سازی ارجاع کار می باشد که از ابتدای مهر ماه 1402 در سامانه ارجاع کار لحاظ خواهد گردید.

اعضای سازمان بایستی تا زمان مقرر در دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده در استان شرکت، که گواهی صادره سامانه آموزش ملاک عمل هوشمند سازی می باشد. و گواهی های بارگذاری شده در این امر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

برای ثبت نام دوره های تخصصی به کارتابل عضویت سامانه sanka.agrieng.org مراجعه و روی گزینه وورد به سامانه آموزش کلیک نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های  ۲۱۸۸۵۳۵۵۸۰-۰۲۱۸۸۵۲۹۲۷۸ واحد آموزش(خانم صفاریان و خانم اسماعیلی) تماس و یا سایت سازمان به آدرس http://www.anreo.com قسمت گفتگوی برخط مراجعه  نمایید.

70
18 مرداد 1402 - 0:00