استفاده از دانش فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی در هویت بخشی به باغات شمیرانات

در شهرستان شمیرانات تاکید شد:
استفاده از دانش فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی در هویت بخشی به باغات شمیرانات

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، در راستای هویت بخشی، شناسایی میزان سطح زیر کشت و ... باغات شهرستان شمیرانات جلسه ای با حضور مدیر سازمان نظام مهندسی، رییس نظام صنفی استان و شهر ستان در محل نظام مهندسی برگزار گردید.

در این جلسه بر استفاده از ظرفیت دانش فنی و مهندسی اعضای مستقر در شهرستان برای شناسنامه دار نمودن باغات تاکید گردید و مقرر شد؛ کارشناسان دارای صلاحیت در نزدیکترین محل به واحد تولیدی، امورات بازید کارشناسی و تهیه نقشه را انجام دهند.

گفتنی است؛ شهرستان شمیرانات با دارا بودن باغات گیلاس، آلبالو و سیب سهم مهمی را در تولید و عرضه این محصولات برای مصارف داخلی و صادرات در سطح کشور دارا می باشد.

85
12 مرداد 1402 - 0:00