ثبت بیش از ۲۳ هزار و ۴۵۰ قرارداد پروژه های کشاورزی در سامانه سانکا

1402-05-03
ثبت بیش از ۲۳ هزار و ۴۵۰ قرارداد پروژه های کشاورزی در سامانه سانکا

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی، ساماندهی و ایجاد انسجام بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاه های دولتی و غیردولتی، یکی دیگر از وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و و منابع طبیعی می باشد.

در همین راستا، بیش از ۲۳ هزار و ۴۵۰ قرارداد پروژه های کشاورزی توسط مجریان آنها (اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) در سامانه سانکا ثبت شده است.

 از این تعداد قرارداد ثبت شده، حدود ۸۴ درصد در بخش خصوصی و حدود ۱۶ درصد مربوط به بخش های دولتی می باشد.

شایان ذکر است؛ تعداد هزار و ۴۷۸ قرارداد توسط اعضای سَنَم تهران ثبت شده که هزار و ۱۵۷ فقره مربوط به بخش خصوصی و ۳۲۱ قرارداد در بخش دولتی در سامانه سانکا ثبت گردید.

مشاهده اطلاعات قراردادهای ثبت شده⬅️خوداشتغالی حرفه ای (https://agrieng.org/information)

109
3 مرداد 1402 - 0:00