اعلام لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان

توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات انجام شد:
اعلام لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان

لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان، توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، بر اساس برنامه زمانبندی ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان ها، لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای انتشار عمومی به کمیته های اجرایی استانی اعلام شد.

 

بنا بر این گزارش، لیست مشخصات داوطلبان تأیید صلاحیت شده استانی، همزمان در کارتابل عضویت اعضای استان مربوطه نیز بارگذاری شده و در دسترس تمامی اعضای سازمان می باشد.

 

شایان ذکر است، مجمع عمومی انتخابات استان، روز جمعه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۲ به صورت همزمان در تمامی استان ها کشور برگزار می گردد و فرصت تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده تا روز ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ مجاز می باشد.

1146
10 خرداد 1402 - 0:00