ارائه مشاوره حقوقی و مالیاتی به اعضاء

در محل سازمان انجام شد:
ارائه مشاوره حقوقی و مالیاتی به اعضاء


به گزارش روابط عمومی سنم استان، در راستای ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مالیاتی به اعضا و بهره برداران طی زمانبندی و هماهنگی به عمل آمده با اعضا در محل سازمان برگزار گردید.

بیشترین سوالات مطروحه در خصوص مشکلات مالیاتی بوده که توسط مشاور سازمان پاسخ و راهنمایی های لازم برای اعضا تشریح شد.

شایان ذکر است؛ بیشترین مشکل متقاضیان در عدم آگاهی به قوانین و دستورالعمل های جاری مالی، مالیاتی و حقوقی بوده که باعث خسارتی به بهره بردارن و اعضا شده که می توان با راهکارهای پیشنهادی آن را به حداقل رساند. اعضا و بهره برداران جهت بهره مندی از این خدمات می توانند به سایت سازمان به نشانی anreo.com قسمت گفتگوی برخط مراجعه نمایند.

299
21 اسفند 1401 - 0:00