جلسه کارگروه ستاد فضای سبز تهران

در محل استانداری پایتخت برگزار شد:
جلسه کارگروه ستاد فضای سبز تهران

به گزارش روابط عمومی سَنم استان، با پیگیری مستمر سازمان پس از کارگاه شهرداری باقر شهر شهرستان ری، جلسه کارگروه ستاد فضای سبز تهران با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی، شهردار و مدیران کل دستگاه های اجرایی در محل استانداری تهران برگزار گردید.

در این جلسه بر توسعه فضای سبز و نقش آفرینی سازمان با استفاده از پتانسیل بالقوه اعضا بعنوان بزرگترین پایگاه اشاعه دانش فنی و مهندسی تاکید شد.

290
11 اسفند 1401 - 0:00