دوره توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه و پرورش قارچ خوراکی

به صورت همزمان برگزار شد:
دوره توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه و پرورش قارچ خوراکی

به گزارش روابط عمومی سنم استان، دوره های آموزشی توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه و پرورش قارچ خوراکی با حضور ۱۵ و ۱۶ نفر از فراگیران به صورت برخط و حضوری بطور همزمان برگزار گردید.

اعضا و بهره برداران برای شرکت در دوره های آموزشی مهارت محور می توانند با مراجعه به سامانه آموزش در دوره ها ثبت نام نمایند.

360
2 اسفند 1401 - 0:00