رتبه بندی واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی

تشخیص صلاحیت مطابق قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
رتبه بندی واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی

‍ در راستای رتبه بندی واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی کشور انجام شد:

 نخستین گواهی رتبه بندی واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی سطح کشور در استان تهران صادر گردید.

به استناد جز ۴ بند (الف) ماده۴ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب هیئت محترم وزیران به شماره ۸۴۲۹۶/ت۵۷۵۲۶ه مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، نخستین گواهی رتبه بندی واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی سطح کشور در استان تهران صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سنم استان، در راستای حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی همه متقاضیان شامل تمام شرکت ها و تولیدکنندگان کالا، خدمات و محصولات بخش اعم از زراعی، باغی، دام، طیور، شیلات و آبزیان، تجیهزات و ادوات، نهاده ها و ... که دارای مجوز فعالیت می باشند و از طریق ثبت درخواست الکترونیک در سامانه سانکا انجام می شود.

مسئول روابط عمومی سنم پایتخت اظهار کرد؛ همه مراحل درخواست صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد های مذکور به صورت کاملا الکترونیکی ثبت و توسط اعضای کارگروه طی مراحل دسترسی اعطا شده در سامانه سانکا بررسی و امتیازات لازم بر اساس شاخص های فرم های تکمیل شده نهایی می گردد.

وی افزود؛ گواهی صادره دارای اعتبار ۴ ساله بوده و تمام تولیدکنندگان کالا، خدمات و محصولات بخش اعم از زراعی، باغی، دام، طیور، شیلات و آبزیان، تجیهزات و ادوات، نهاده ها و ... بایستی گواهی فوق را اخذ نمایند.

شایان ذکر است؛ شرکت های فوق برای دریافت اطلاعات تکمیلی از نحوه ثبت درخواست و بررسی به سامانه سانکا و یا سایت سنم تهران به آدرس http://www.anreo.com قسمت گفتگوی برخط مراجعه و سوالات خود را ارسال و به صورت آنی پاسخ را دریافت نمایند.

1056
25 دی 1401 - 0:00