راه اندازی پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی اقدام ارزشمندی است که باید توسعه پیدا کند

1401-09-30
 راه اندازی پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی اقدام ارزشمندی است که باید توسعه پیدا کند

عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران:

 

عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران گفت: راه اندازی پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اقدام ارزشمندی است که باید هم به لحاظ میزان و وسعت آمار و اطلاعات و هم به لحاظ کاربران توسعه پیدا کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم استان تهران، علیرضا بزرگی، عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در جلسه شورای استان ضمن تقدیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بابت راه اندازی این درگاه اطلاعاتی، اظهار داشت: این بستر و پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی می تواند با مرتفع کردن برخی کاستی ها و تکمیل داده ها، به عنوان بستر جامع و کامل اطلاعات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی کشور تبدیل شود.

807
30 آذر 1401 - 0:00