فراخوان صندوق تعاون و رفاه سازمان جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان

1401-08-15
فراخوان صندوق تعاون و رفاه سازمان جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان

به گزارش روابط عمومی سنم استان تهران، صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در نظر دارد جهت ثبت نام بیمه گروهی تکمیل درمان ویژه اعضا، بهره برداران محترم دارای پروانه تاسیس و شرکت های عضو خود به همراه پرسنل (امکان ثبت نام برای همسر، فرزندان و پدر و مادر) با جامعه آماری 1000 نفر و میانگین سنی 38 سال را به انجام رساند.
تمامی شرکت های بیمه ای معتبر میتوانند تعرفه و پیشنهاد قیمت خود را تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 17 آبان ماه به این صندوق ارسال نمایند. ضمنا این سازمان آمادگی خود را جهت ارائه تمامی خدمات بیمه ای به اعضای خود(ثالث، بدنه، مسئولیت ، عمر ،آتش سوزی و...) اعلام می دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.
88529481

256
15 آبان 1401 - 0:00