بررسی و تشریح فرآیند ثبت درخواست ارجاع کار در بستر سامانه سانکا

1401-08-15
بررسی و تشریح فرآیند ثبت درخواست ارجاع کار در بستر سامانه سانکا

به صورت بر خط برگزار شد:

بررسی و تشریح فرآیند ثبت درخواست ارجاع کار در بستر سامانه سانکا

جلسه بررسی و تشریح فرآیند ثبت درخواست ارجاع کار در بستر سامانه سانکا با حضور راهبران استانی و شهرستانی به صورت برخط برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران، در این جلسه امیر اشرفی، مجری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورتمامی فرآیندهای مربوطه در سامانه فوق از جمله؛ ثبت درخواست بهره برداران، ارجاع و رهگیری فرآیند های مربوطه در سامانه سانکا برای راهبران ستادی و شهرستانی به صورت بر خط ارائه نموده و در پایان نیز راهبران استانی و شهرستانی سولات خود را مطرح کردند.

شایان ذکر است، تمام فرآیندهای ثبت درخواست توسط اعضا و بهره برداران به صورت الکترونیک در بستر سامانه سانکا انجام شده که این تسهیل در امورات و کاهش زمانبری را به دنبال خواهد داشت.

195
15 آبان 1401 - 0:00