‍ برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی

1398-10-28
‍ برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی

‍ برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی
این نمایشگاه از اول تا چهارم بهمن ماه سال جاری با شعار تولید ایرانی، رونق کشاورزی و سرافرازی ملی در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو از ساعت ۱۴ تا ۲۰ با حضور سه انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، انجمن کودهای شیمیایی و انجمن بذور اصلاح شده برگزار خواهد شد.

279
28 دی 1398 - 0:00