دهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

در محل نمایشگاه بین المللی ایران مال برگزار می شود:
دهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

کشاورزی نوین، آینده پایدار

زمان: ۱۱ لغایت ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲

مکان: مرکز دایمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال

ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱

142
9 دی 1402 - 0:00