هشتمین همایش بین الملی و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

در مجتمع نمایشگاهی گفتگو برگزار می گردد:
هشتمین همایش بین الملی و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

زمان:


 ۲۳ الی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲، ازساعت ۱۰ صبح الی ۱۸


منتظر دیدار شما اعضا و بهره برداران در بازه فوق در محل مجتمع نمایشگاهی گفتگو واقع در تهران ، خیابان گیشا (کوی نصر)، انتهای خیابان شهیدعلیالی پیروزشرقی) هستیم.

339
23 آبان 1402 - 0:00