اختتامیه نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

در محل نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران برگزار شد:
اختتامیه نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران


اختتامیه نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران
به گزارش روابط عمومی سنم استان، مراسم اختتامیه نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران با حضور سرپرست سنم پایتخت، نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، رئیس و اعضا هیأت مدیره انجمن واردکنندکان سم و کود، مسئولان کشوری و سایر مدعوین در استیج نمایشگاه برگزار گردید.

 

‌«کشاورزی دانش بنیان؛ سلامت و امنیت غذایی»‌‌

 

782
18 دی 1401 - 0:00