استیج اهمیت استفاده از QR کد در تولید محصولات کشاورزی

در محل نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران:
استیج اهمیت استفاده از QR کد در تولید محصولات کشاورزی


استیج اهمیت استفاده از QR کد در تولید محصولات کشاورزی
به گزارش روابط عمومی سنم استان، استیج اهمیت استفاده از QR کد در تولید محصولات کشاورزی در محل محل نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران با حضور رییس سازمان، کارشناس مسئول صدور شناسه محصول و گواهی ارتقاء سلامت محصول گیاهی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پایتخت و سایر مدعوین برگزار شد.

 

‌«کشاورزی دانش بنیان؛ سلامت و امنیت غذایی»‌‌

497
18 دی 1401 - 0:00