گزارش تصویری از نشست معاونین برنامه ریزی و کارآفرینی استانها

در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
گزارش تصویری از نشست معاونین برنامه ریزی و کارآفرینی استانها

 

IMG-5214.jpgIMG-5199.jpg

3277
25 مرداد 1395 - 0:00