فرصتهای شغلی

فرصتهای شغلی
فرصتهای شغلی

 

فرایند درخواست شرکت های متقاضی نیرو از سازمان نظام مهندسی استان تهران

شرکت های متقاضی کارشناس آماده به کار بخش کشاورزری، منابع طبیعی و محیط زیست از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، می بایست معرفی نامه مربوطه را تکمیل و همراه با نامه درخواست نیرو که در سربرگ آن شرکت نوشته می شود به آدرس پست الکترونیکی (Email) واحد اشتغال سازمان به نشانی eshteghal80.anreo@gmail.com ارسال نمایند.

فرایند در خواست اشتغال اعضاء

اعضای محترم می توانند در خواست اشتغال خود را با تکمیل فرم از طریق پست الکترونیکی به واحد اشتغال ارسال نمایند جهت انجام این کار می بایست فرم ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل آن به آدرس پست الکترونیکی (email) سازمان به نشانی anreo.t@gmail.com ارسال نمایند.

جهت دانلود فرم درخواست اشتغال کلیک نمایید.

( لازم بذکر است تمامی فرصت های شغلی بعد گذشته دو هفته از تاریخ درج شده باطل می باشند)

فرصت های شغلی

استخدام کارشناس رشته های زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، گیاهپزشکی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/8/3)

استخدام کارشناس کشاورزی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/7/18)

استخدام کارشناس کشاورزی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/7/04)

استخدام کارشناس کشاورزی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/6/24)

استخدام کارشناس کشاورزی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/5/26)

استخدام کارشناس کشاورزی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/4/26)

استخدام کارشناس کشاورزی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/4/20)

استخدام کارشناس آب جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/4/19)

استخدام کارشناس آبیاری جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/4/15)

استخدام کارشناس کشاورزی جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/4/14)

استخدام کارشناس دامپروری جهت مشاهد کلیک نمایید.(95/4/12)

16240
12 مرداد 1394 - 0:00