50 % تخفیف تمدید عضویت به مناسبت روز مهندس

1397-12-07
50 % تخفیف تمدید عضویت به مناسبت روز مهندس

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران به منظور گرامیداشت روز مهندس کلیه اعضای محترم میتوانند تا پایان اسفند سال جاری نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایند و از تخفیف 50 % برخوردار باشند.

3038
7 اسفند 1397 - 0:00