الزام اخذ پروانه اشتغال نظام مهندسی برای شرکت در مناقصات

1397-10-25
الزام اخذ پروانه اشتغال نظام مهندسی برای شرکت در مناقصات

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با توجه ابلاغیه شماره 19116/97/200مورخ 17/05/97 مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی موضوع اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 3 ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس نظام مهندسی، از این پس سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه ملزم به ارجاع کار صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه های تخصصی صلاحیت و رتبه آنها می باشند.

 

scan0012.jpgscan0012

2374
25 دی 1397 - 0:00