دایر کردن دفاتر مهندسی در ساختمان های مسکونی

1397-10-16
دایر کردن دفاتر مهندسی در ساختمان های مسکونی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به استناد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفاتر مهندسی در ساختمان های مسکونی به شرط حفظ بافت مسکونی مجاز میباشد.

این شرایط ویژه کارشناسان کشاورزی عضو سازمان و دارای پروانه اشتغال معتبر میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد رتبه بندی سازمان با شماره تلفن 88529278 تماس حاصل نمایید.

scan0026

2736
16 دی 1397 - 0:00