تمدید زمان عضویت در سامانه

1397-04-16
تمدید زمان عضویت در سامانه

پیرو ابلاغیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:

عضویت در سامانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 97/04/17 تمدید گردید.

4067
16 تیر 1397 - 0:00