آگهی مجمع عمومی و برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

1397-04-08
آگهی مجمع عمومی و برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران


بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم میرساند تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (نوبت دوم) روز جمعه مورخ 22/تیر/97 از ساعت 9 صبح لغایت 16 عصر در محل سالن والیبال واقع در تهران خیابان حجاب، بلوار کشاورز برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اعضاء جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل می آید.
ضمناً یادآور میشود بهمراه داشتن کارت عضویت الکترونیکی الزامی است.
دستور کار جلسه :
-برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
-گزارش عملکرد سازمان

-تصویب تراز مالی سال 96 سازمان استان

-ارائه گزارش حسابرسی سال 96 توسط حسابرس رسمی سازمان استان

-انتخاب موسسه حسابرسی


روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

Arm-ins-main

2411
8 تیر 1397 - 0:00