نشست مشترک ریاست سازمان با مدیر کل بنیاد شهید استان تهران در راستای استفاده از ظرفیت های هر دو سازمان

20 آذر ماه 1395
نشست مشترک ریاست سازمان با مدیر کل بنیاد شهید استان تهران در راستای استفاده از ظرفیت های هر دو سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، طی نشست مهندس بزرگی ریاست سازمان با مدیر کل بنیاد شهید استان تهران (آقای نصیری) بر استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های هر دو طرف تاکید گردید. در این دیدار پیرامون اشاعه فرهنگ و تکریم ایثارگری و همچنین ارائه خدمات بهتر به فرزندان معظم شهدا، اعضاء و بهره برداران ایثارگر ضمن استفاده از پتانسیل های هر دو سازمان برای حمایت از این قشر ایثارگر تاکید شد. در پایان نیز مقرر گردید دیدارهای دوره ای از خانواده معظم شهدا بمنظور تکریم این قشر معزز صورت پذیرد.


روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

1123
20 آذر 1395 - 0:00