نشست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

25 آبان ماه 1395
نشست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

در نشستی که دیروز رییس سازمان با مدیر باغبانی جهاد استان (مهندس تقوی) برای کمک به حضور تولیدکنندگان گل و گیاه در بازارهای بین المللی صورت پذیرفت، مهندس بزرگی با اشاره به پتانسیل ها و توانایی های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در راستای گسترش توسعه صادرات گل و گیاه، به تبیین برنامه های جامع سازمان در حوزه های بین المللی اشاره نمودند. در این نشست یکی از شرکت های موفق در حوزه صادرات گل و گیاه به تبادل تجربیات خود با مهندس بزرگی و مهندس تقوی پرداختند. در ادامه رییس سازمان پیشنهاد نمودند تفاهم نامه ای بین مدیریت باغبانی جهاد استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در خصوص کمک به ارزیابی و تعیین استاندارد های لازم برای ورود به عرصه بین المللی ضمن آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای از سوی متخصصین اعضای سازمان نظام مهندسی به سایر واحد های تولید کننده گل و گیاه در استان (به عنوان الگو در کشور) صورت پذیرد. در نهایت هر دو طرف عنوان نمودند که این موضوع را با جدیت برای کمک به حضور سریع تولیدکنندگان در عرصه های بین المللی دنبال خواهند کرد.

1233
26 آبان 1395 - 0:00