نشست خبری رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در غرفه خبرگزاری تسنیم

سالانه ۳۰ درصد محصولات کشاورزی ایران تبدیل به ضایعات می شود
نشست خبری رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در غرفه خبرگزاری تسنیم

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در بازدید از غرفه تسنیم بیان نمود "غذای ۲۵ میلیون نفر در ایران هر سال دور ریخته می‌شود"

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با بیان اینکه سالانه ۳۰ درصد محصولات کشاورزی ایران تبدیل به ضایعات می شود گفت: با جلوگیری از ضایعات بخش کشاورزی می توانیم غذای ۲۵ میلیون نفر را در کشور تامین کنیم.

علیرضا بزرگی در بازدید از غرفه خبرگزاری تسنیم در بیست دو دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت رسانه ای کشور در بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی کشور حامی رسانه ای قوی ندارد و در بخش های مختلف رسانه ها از جمله صدا و سیما به آن توجه نمی شود.

وی افزود: باید اذعان داشت که بخش کشاورزی کشور در رسانه ها مانند مثل معروف از دل برود هر آنکه از دیده رود شده است و بخشهایی مانند نفت و صنعت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران ادامه داد: در خوشبینانه ترین وضعیت در کشور می توانیم از نیمی از اراضی قابل کشت استفاده کنیم و آنچه از نیروی فعال بخش کشاورزی کشور تا به امروز استفاده شده است حداکثر نیمی از آنها را شامل می شود.

وی تصریح کرد: رکوردهای کشاورزان برتر کشور نشان می دهد که می توانیم سالانه غذای 300 میلیون نفر را در کشور تامین کنیم.

بزرگی اضافه کرد: سالانه 30 درصد محصولات کشاورزی ایران تبدیل به ضایعات می شود که اگر بتوانیم این ضایعات را جبران کنیم یم توانیم غذای 25 میلیون نفر را تامین کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران گفت: رکوردهای کشاورزان نمونه ما در برخی موارد 20 برابر سایر کشاورزان و متوسط بخش تولید است و در صوررتی که بتوانیم از ظرفیت سازمان های تخصصی مانند نظام مهندسی کشاورزی استفاده کنیم می توانیم میانگین تولید خود را افزایش و از میزان ضایعات بخش کشاورزی بکاهیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

1164
17 آبان 1395 - 0:00