دریافت حکم مشاور فنی سازمان

1398-12-10
دریافت حکم مشاور فنی سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جناب آقای مهندس سید حامدرضا پرتوی امین با دریافت حکمی از طرف ریاست سازمان به عنوان مشاور فنی سازمان منصوب گردید.

1800
10 اسفند 1398 - 0:00