دومین همایش ملی مدیریت جهادی

دومین همایش ملی مدیریت جهادی در تاریخ 14 بهمن ماه در محل همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.
دومین همایش ملی مدیریت جهادی

دومین همایش ملی مدیریت جهادی در تاریخ 14 بهمن ماه در محل همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

1840
5 بهمن 1394 - 8:39