تعرفه های خدمات صدور پروانه ها و مجوزها

تعرفه های خدمات صدور پروانه ها و مجوزها

تعرفه های خدمات صدور پروانه های موافقت اصولی، تاسیس و بهره برداری فنی و بهداشتی واحدهای دامپروری و شیلاتی که به تایید وزیر جهادکشاورزی رسیده است توسط رییس سازمان مرکزی جهت اجرا به استانها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ، به نقل از سازمان مرکزی این تعرفه ها در دو بخش تعرفه کارشناسی بازدید از اماکن دامی و شیلاتی و تعرفه های خدمات صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه بهره بردای واحدهای دامی صنعتی و نیمه صنعتی و فعالیتهای شیلاتی می باشد.

تعرفه خدمات صدور پروانه دام و شیلات در سال ۹۳

تعرفه خدمات صدور پروانه گلخانه، گیاهپزشکی و نهاده های کشاورزی در سال ۹۳

4403
12 مرداد 1394 - 15:27