ششمین نمایشـگاه بین المللی آیفارم تهران

در حوزه های باغبانی، گلخانه، نهاده، سامانه های نوین آبیاری، تجهیزات، پهباد ها و صنایع وابسته
ششمین نمایشـگاه بین المللی آیفارم تهران

زمان:
 ۲۵ الی ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

در محل تهران، مرکز نمایشگاه های بین الملی شهر آفتاب میزبان اعضا، بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی می باشد.

شایان ذکر است؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در این نمایشگاه کارگاه آموزشی را در حوزه های مختلف بخش کشاورزی برگزار می نماید.

399
1 شهریور 1402 - 0:00