نخستین مسابقات ملی روبات های کشاورزی(اگروبات کاپ)

1398-07-24
نخستین مسابقات ملی روبات های کشاورزی(اگروبات کاپ)
58
24 مهر 1398 - 0:00