ششمین همایش ملی مدیریت جهادی 26 آذرماه 1398 ساعت 17 الی 22 مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما

1398-07-24
ششمین همایش ملی مدیریت جهادی  26 آذرماه 1398 ساعت 17 الی 22 مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما
49
24 مهر 1398 - 0:00