همکاری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

1398-04-01
همکاری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جلسه ای تخصصی که با حضور رئیس سازمان و معاون برنامه ریزی، توسعه و کار آفرینی در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه طرفین توافق اولیه در خصوص اجرای موارد ذیل را با اهداف مشخص طی یک چهارچوب زمانی تصویب نمودند.
۱ - استفاده از توان فنی و علمی دوطرف در جهت ورود به بازاریابی دیجیتال در حوزه کشاورزی با محوریت سلامت و کیفیت محصولات
۳- همکاری مشترک دانشگاه و سازمان در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی جمعیت گوسفند بومی استان تهران
۴- کمک فنی و حقوقی سازمان در جهت اخد مجوزهای قانونی دانشگاه به منظور واحدهای گاوشیری و...
در این جلسه دو طرف با ابراز خرسندی از ایجاد زمینه همکاری که در این دانشگاه صورت گرفته، ابراز امیدواری کردند که در آینده نزدیک بتوان همکاری‌های بیشتری و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در دانشگاه ایجاد کرد.

WhatsApp

647
1 تیر 1398 - 0:00