اهمیت مسائل زیست محیطی علی الخصوص در شهر و استان تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران جلسه ای با حضور ریاست سازمان و معاونین وجناب آقای مهندس رستگاری معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران درمحل سازمان برگزار شد.
اهمیت مسائل زیست محیطی علی الخصوص در شهر و استان تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران جلسه ای با حضور ریاست سازمان و معاونین وجناب آقای مهندس رستگاری معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران درمحل سازمان برگزار شد.
با عنایت به اهمیت مسائل زیست محیطی علی الخصوص در شهر و استان تهران و همچنین نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان در ساماندهی و سازماندهی مربوط به این حوزه مقرر گردید که همکاری تنگاتنگی فی ما بین سازمان و اداره کل نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران در راستای آموزش و توانمندسازی کارشناسان ، متخصصین و فعالین بخش در حوزه های مرتبط با محیط زیست صورت پذیرد.
و همچنین در جلسه در زمینه مسائل و مشکلات مرتبط با صدور مجوزها در حیطه محیط زیست، بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید تا موضوعات در کارگروههای مشترک جهت رفع موانع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
در پایان در خصوص معرفی فرصت های شغلی حوزه محیط زیست نیز مسائلی مطرح و مقرر گردید در دستور کار جدی سازمان قرار گیرد.

 

430
23 آبان 1397 - 0:00