سمینار ملی تخصصی زیرساخت های افزایش بهره وری تولید قارچ "کمپوستینگ تا برداشت"

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سمینار ملی تخصصی زیرساخت های افزایش بهره وری تولید قارچ "کمپوستینگ تا برداشت" را در آبان ماه سال جاری برگزار می کند.
سمینار ملی تخصصی زیرساخت های افزایش بهره وری تولید قارچ

با توجه به افزایش تقاضای قارچ خوراکی در ایران ، سرمایه گزاری برای تولید این محصول افزایش یافته و منجر به توسعه چشمگیراحداث واحد های پرورش قارچ خوراکی در چند سال اخیرشده.
پیشرفت روزافزون در این بخش مستلزم آشنایی با دانش روز دنیا می باشد تا تولیدکنندگان بتوانند با بهره مندی از این اطلاعات موانع و مشکلات در تولید و برداشت و بازاریابی را حل و فصل نمایند.
بنا بر، این نیاز سازمان نظام مهندسی سمینار ملی تخصصی زیرساخت های افزایش بهره وری تولید قارچ "کمپوستینگ تا برداشت" را به منظور آشنایی تولیدکنندگان با مباحث روز تولید قارچ و کمپوست در دنیا با تدریس جناب آقای محمد رضا میرزاده "مدیر تولید سابق ومشاور فعلی مجموعه قارچ ملارد و مدیر تضمین کیفیت کمپوستینگ اسکاتو و مجموعه تولید قارچ مایسیلیا در کشور استرالیا" در تاریخ 22 و 23 آبان ماه برگزار می کند.
علاقمندان شرکت در سمینار فوق الذکر می توانند برای ثبت نام حداکثر تا تاریخ 19 آبان ماه با کارشناسان آموزش با شماره 88535580 تماس حاصل نمایند.

994
7 آبان 1397 - 0:00