همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و محیط زیست شهرستان قرچک

1397-07-30
همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و محیط زیست شهرستان قرچک


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در این دیدار که در محل دفتر نظام مهندسی شهرستان پاکدشت برگزار شد، جناب آقای کریمی معاون برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان ضمن تاکید بر گسترس فعالیت های مشترک خواستار تعامل بیشتر دو سازمان در خصوص تسهیل در پاسخگویی استعلام ها به متقاضیان بخش شدند.‌ در این دیدار جناب آقای منصوری رئیس اداره محیط زیست شهرستان قرچک نیز با اشاره به پتانسیل های جنوب شرق استان، پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک با محوریت شهرستان های ورامین، پیشوا،، قرچک و پاکدشت را دادند.
کریمی با استناد به قانون نظام جامع دامپروری کشور و تهیه دستورالعمل های زیست محیطی در خصوص پرورش عقرب و همچنین وجود متقاضیان ایجاد و احداث واحدهای پرورش این نوع جاندار در سطح استان، پیشنهاد صدور مجوز مربوطه پس از کسب استعلام از محیط زیست را دادند که منصوری با استقبال از این پیشنهاد خواستار اجرایی شدن این روند به صورت پایلوت در شهرستان قرچک شدند.
در پایان این جلسه نظام مهندسی کشاورزی از زحمات آقای منصوری تقدیر بعمل آورد.

1524
30 مهر 1397 - 0:00