برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران،جلسه ای با حضور مسئولین، متخصصین استان تهران مورخ 1/07/97 در محل ستاد سپاه استان برگزار شد.

در این جلسه جنای آقای مهندس علی رعیت خاکی به عنوان مسئول سازمان بسیج مهندسان کشاورزی استان و دبیر هیئت و جناب آقای مهندس علیرضا بزرگی به عنوان رئیس هیئت اندیشه ورز انتخاب شدند.
لازم به ذکر است مقدمات و کلیات برنامه های پیش بینی شده بیان و با استفاده از نظریات نخبگان شهرستان های استان تهران و سایر حاضرین به بحث و بررسی پرداخته شد و همچنین مقرر شد که این جلسات ماهی یکبار برگزار شود و در طول این مدت مسئول کانون بسیج مهندسین هر شهرستان مشکلات و پیشنهادات وایده های خود را با استفاده از اعضای هیئت اندیشه ورز شهرستان بررسی نماید و در جلسه استانی مطرح نماید.
همچنین در حاشیه مراسم از جناب آقای مهندس علیرضا بزرگی به عنوان مدیر برتر جهادی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

669
1 مهر 1397 - 0:00