برنامه آموزشی " طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری" پاییز 97

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران دوره آموزشی "طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری برگزار می کند.
برنامه آموزشی


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران دوره آموزشی "طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری برگزار می کند.
برنامه آموزشی " طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری"
پاییز 97


قابل توجه شرکت کنندگان در دوره:
- همراه داشتن کارت نظام مهندسی (دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی آبیاری و گرایشهای مرتبط) و
معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی استان (برای متقاضیان که استان های دیگر متقاضی شرکت در دوره می
باشند.) الزامی است.
- هزینه شرکت در دوره مبلغ 6.540.000 می باشد و تسویه حساب هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
- باتوجه به محدود بودن ظرفیت دوره، اولویت با افرادی است که سریعتر نسبت به ثبت نام دوره اقدام نمایند.
- متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام از تاریخ 6 شهریور تا تاریخ 1 مهر ماه به سامانه IAEOLMS.IR مراجعه و برای اطلاعات بیشتر با واحد آموزش شماره 88535580 تماس حاصل نمایند.
-سازمان مسئولیتی در قبال تامین نهار و اقامت شرکت کنندگان در دوره نخواهد داشت.

محل اجرا محل اجرا: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حافظی پلاک 15

 

1059
5 شهریور 1397 - 0:00