برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

نوبت دوم مجمع عمومی سازمان روز چهارشنبه 23 اسفند ماه 1396 برگزار می شود.
برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

به اطلاع اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می رساند، با توجه به اینکه تعداد شرکت کنندگان در نوبت اول چهاردهمین مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان در مورخ 1396/12/02 به حدنصاب نرسید، نوبت دوم این مجمع روز چهارشنبه مورخ 1396/12/23 ساعت 15 برگزار می شود.
لذا از کلیه اعضای محترم سازمان دعوت بعمل می آید شخصاً با همراه داشتن کارت عضویت معتبر در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور کار مجمع:
۱- استماع گزارش عملکرد سازمان استان توسط رییس شورای استان
۲ - استماع گزارش خزانه دار سازمان استان
۳ - استماع گزارش حسابرس سازمان استان
4 - تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان
5- بررسی و تصویب بودجه سالانه سازمان
6- تصویب سیاست ها و خط مشی های شورای استان
محل برگزاری: تهران- شهرستان ری- خیابان قم- خیابان شهید ندایی- پلاک 15- جهاد کشاورزی شهرستان ری-سالن جلسات

943
8 اسفند 1396 - 0:00