اطلاعیه ویژه ی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (دوره هشتم)

1396-11-11
اطلاعیه ویژه ی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (دوره هشتم)

 

به گزارش روابط عمومی سازمان به اطلاع کلیه کارشناسان رسمی دوره هشتم سازمان می رساند، با عنایت به برنامه ریزیهای انجام شده، مراسم تحلیف هشتمین دوره کارشناسان ماده (32) سازمان (کارشناسان رسمی)، روز پنجم اسفندماه سالجاری (روز مهندسی) در سالن نعمتی جم وزرات جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد. بر این اساس با عنایت به این که آزمون کارشناسان رسمی سازمان هر سه سال یک بار برگزار می گردد لذا ترتیبی اتخاذ شده است که همه کارشناسان رسمی دوره هشتم در این مراسم شرکت نمایند، اما آن دسته از کارشناسانی که تا تاریخ مراسم تحلیف دوره کارآموزی خود را به پایان نرسانده باشند، پروانه کارشناسی رسمی پس از اتمام دوره کارآموزی اعطاء خواهد شد. با این وجود حضور همه کارشناسان در مراسم تحلیف برای دریافت پروانه کارشناسی رسمی الزامی است.
لذا ضروری است کارشناسان رسمی (دوره هشتم) نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک در موعد مقرر اقدام نمایند.
مدارک لازم:
- گواهی عدم سوء پیشینه (از طریق مراکز پلیس + 10 بایستی اقدام شود)
- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (از طریق آزمایشگاه های معتبر بایستی اقدام شود)
- فیش واریزی به مبلغ 2.725.000 ریال (2.500.000 مبلغ مصوب شورای مرکزی به اضافه 9 درصد ارزش افزوده) به حساب شماره 477821796 بانک کشاورزی به نام سازمان
گفتنی است مدارک گفته شده بایستی حداکثر تا تاریخ 30/11/96 از طریق ایمیل amoozesh@iaeo.org به معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی ارسال و اصل مدارک یاد شده در محل برگزاری مراسم تحلیف در زمان دریافت پروانه و کارت کارشناس رسمی باید ارائه گردد. ضمنا به پیوست لیست کارشناسان رسمی دوره هشتم برای استحضار و اقدام مقتضی به حض.ور ارسال می گردد. ضمنا آندسته از کارشناسانی که در زمان مصاحبه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر را ارایه نموده اند در این مرحله نیاز به ارایه مجدد مدارک یاد شده ندارند.
آدرس محل برگزاری مراسم تحلیف: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان طالقانی، جنب سینما قیام، ساختمان وزارت جهاد کشاورزی، سالن آمفی تئاتر شهید نعمتی جم
زمان برگزاری مراسم: روز شنبه مورخ 96/12/05 (روز مهندسی)، ساعت 11-09

938
11 بهمن 1396 - 0:00