مناقصه ویژه برای شرکت های دارای رتبه ی مشاور آب و خاک سازمان

1396-11-03
مناقصه ویژه برای شرکت های دارای رتبه ی مشاور آب و خاک سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در نظر دارد به استناد آیین نامه بند ه ماده 29 (آیین نامه خرید خدمات مشاور) نسبت به ارزیابی کیفی و انتخاب کیفی و انتخاب مشاور جهت پروژه های مشروح اقدام نماید.

لذا از تمامی شرکت های مشاور واجد شرایط که دارای رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران در رشته آب و خاک هستند و تمایل به شرکت در بررسی ارزیابی کیفی مناقصه فوق را دارند در خواست می شود از انتشار اولین اگهی ، حداکثر تا تاریخ 96/11/10 نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی www.ites.mporg.ir اقدام نمایند.

873
3 بهمن 1396 - 0:00