جلسه ستاد گلخانه ای وامور دام شهرستان قرچک

1396-09-21
جلسه ستاد گلخانه ای وامور دام شهرستان قرچک


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جلسه ستاد گلخانه مورخ 19 آذر 96 با حضور جناب آقای مهندس بزرگی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران و جناب آقای مهندس زینت بخش معاونت محترم فرماندار شهرستان قرچک به همراه آقایان مهندس شریف معاونت محترم تولیدات دامی ومهندس مینایی مدیر محترم طیور سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و آقای مهندس کریمیان ریاست محترم جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از بهره برداران کشاورزی دام پروری وگلخانه داران محترم در مقر فرمانداری شهرستان قرچک برگزارگردید.
در این جلسه ابتدا دامپروران مشکلات خود را که اکثرا مربوط به دریافت تسهیلات بانکی بود مطرح کردند ودر مقابل مدیران ارشد اموردام وکارشناس امور بانکی پاسخگوی ایشان بودند.سپس ریاست سازمان راهکارهایی را جهت سرو سامان دادن به وضعیت دامداران وحل مشکلات آنها مطرح نمودند.که از جمله راهکارهای مطرح شده می توان به تشکیل کمیته های تخصصی با حضور دامپروران در دفتر نظام مهندسی شهرستان اشاره نمود.
سپس از آقایان مهندس کریمیان وحسن زاده مدیر و مسئول طرح برنامه شهرستان وهمچنین آقای مهندس پرتوی مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان توسط ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران تقدیر و قدردانی گردید.
همچنین در زمینه امور گلخانه داران مطالبی توسط مهندس بزرگی مطرح وایراد گردید که از جمله آنها می توان به برخورد با ارگانهای غیر تخصصی در زمینه فراهم نمودن طرح های توجیهی فنی واقتصادی در زمینه امور کشاورزی برای بانکهای عامل می باشد.همچنین ایشان اعلام نمودند که در مورد بسته حمایتی بانک سینا نشست مشترکی همراه با آقای مهندس منصوری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ومدیرعامل بانک سینا در جهت تسهیل امور بهره برداران کشاورزی برگزار گردد.

943
21 آذر 1396 - 0:00